تیوال | وحید عمرانی: رهگشای حقیقت اسرار نیست کس همچو حضرت عطار نور محض
S3 : 21:41:56
رهگشای حقیقت اسرار
نیست کس همچو حضرت عطار

نور محض است هر ترنم او
بحر گم گشته در تلاطم او

نه فقط عامیان در او ماتند
عارفان نیز محو آن ذاتند

هر سخن از زبان او غوغاست
اشک هر عاشقی از او دریاست

ماهیان حقیر این دریا
همه همچون نهنگ خون پالا

هر ... دیدن ادامه » دو عالم ز کاشف الاسرار
شد معطر به عطر این عطار

وارث خون شیخ حلاج است
فاتح ارتفاع معراج است

بر سر اولیای حق تاج است
نور مشعل در این شب داج است

از سما تا به عمق ظلمت گور
روشن از او چراغ نیشابور

مولوی آن سترگ عارف بلخ
انگبین نجات عالم تلخ

پادشاه سخنوارن سعدی
که نیامد نظیر او بعدی

حافظ آن ترجمان عالم سِر
گوهری بین شاعران نادر

جامی آن آخرین نگین ادب
دل مأیوس را امید طرب

گر به مُلک سخن علمدارند
ریزه خواران خوان عطارند

می رود از نشیب عالم خاک
عطر او تا به اوج در افلاک

خاک ایران که داردش به کنار
شده جاوید طبلۀ عطار
۲ نفر این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید