تیوال | گروه همیاری درباره نمایش بختک: خرید بلیت این نمایش، به کارگردانی آناهیتا زینی‌وند
S3 : 20:56:30
خرید بلیت این نمایش، به کارگردانی آناهیتا زینی‌وند و با بازی زهرا اکبری، رقیه اسلامی، عاطفه خاوری و ... آغاز شد.
عارف حسینی و sharareh Ay این را خواندند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید