تیوال | samira sh درباره فیلم گرگ بازی: به نظرم فیلم قشنگ و متفاوتی بود. بازیها عالی بودن.
S3 : 12:52:39
samira sh
درباره فیلم گرگ بازی i
به نظرم فیلم قشنگ و متفاوتی بود. بازیها عالی بودن. کاملا هم موضوع و انتهای فیلم قابل فهم بود فقط باید با دقت دیده بشه.جالب بود. اخرش از خودم پرسیدم چرا اخه؟!
حمیدرضا مرادی این را خواند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید