تیوال | آرش: برگرد به من برو در من سفر کن به جزیره تنهایی
S2 : 22:26:24
آرش
برگرد
به من برو
در من سفر کن
به جزیره تنهایی ام
با قایقی کوچک
به دریای تنم بزن
از تنگه چشمانم عبور کن
از لبهایم لیز بخور
به گرداب گردنم برو
بپیچ دور تنم
در سینه ام رخنه کن
غرق شو.
.
.
.
برگرد ... دیدن ادامه »

نیلوفر ثانی، بامداد، احمد قهرمانی، پانیذ نیک و solmaz etemad این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید