تیوال | گروه همیاری درباره نمایش تراس: خرید بلیت روز تازه این نمایش، دوشنبه ۳۰ اردیبهشت، به
S3 : 21:07:40
خرید بلیت روز تازه این نمایش، دوشنبه ۳۰ اردیبهشت، به کارگردانی مسعود کرامتی و با بازی مونا فرجاد، احمد ساعتچیان، رویا میرعلمی، فریده سپاه منصور، سید جواد یحیوی، امیررضا دلاوری، مسعود کرامتی آغاز شد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید