کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | گروه نمایشی مارگاک درباره نمایش مارگاک: صحبت های آقای اصغر توسلی کارگردان سریال هایی چون مزد ترس و روزگار جوان
S3 : 05:04:46 | com/org
گروه نمایشی مارگاک
درباره نمایش مارگاک i
صحبت های آقای اصغر توسلی کارگردان سریال هایی چون مزد ترس و روزگار جوانی درباره نمایش مارگاک:
نمایش با اینکه کار جمع و جور با تعداد بازیگر محدود هست ولی دوستان با توانایی از پس شخصیت ها و نقش ها برآمدن.
آرزو میکنم تماشاچیان بیش از آن چیزی باشه که دیدیم، چرا که تیاتر امروز با تماشاچی است که می تواند دوام داشته باشد. از علاقه مندان به هنر نمایشی دعوت به دیدن این نمایش می کنم.
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید