تیوال | وحید میراحمد درباره فیلم قاچاقچی: کیفیت بد پروژکتور، کیفیت بد نسخه فیلم، ناهماهنگی صدا
S3 : 05:36:01
کیفیت بد پروژکتور، کیفیت بد نسخه فیلم، ناهماهنگی صدا و تصویر، جابه جا بودن باندهای صدای چپ و راست، سانسور بی مورد و تا حدودی مسخره فیلم، باعث شد که نیمی از فیلم رو ببینم و از سالن خارج شم.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید