آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | وحید میراحمد درباره فیلم قاچاقچی: کیفیت بد پروژکتور، کیفیت بد نسخه فیلم، ناهماهنگی صدا و تصویر، جابه جا
S3 : 04:09:17 | com/org
کیفیت بد پروژکتور، کیفیت بد نسخه فیلم، ناهماهنگی صدا و تصویر، جابه جا بودن باندهای صدای چپ و راست، سانسور بی مورد و تا حدودی مسخره فیلم، باعث شد که نیمی از فیلم رو ببینم و از سالن خارج شم.
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید