آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | سما قوام‌زاده درباره نمایش شربت سینه: با توجه به امتیاز تیوال و کامنت‌ها این نمایش رو انتخاب کردم برای دیدن
S3 : 18:44:21 | com/org
با توجه به امتیاز تیوال و کامنت‌ها این نمایش رو انتخاب کردم برای دیدن و واقعا از دیدنش پشیمون هستم...بازی‌های نا هماهنگ و متن ضعیف بود به شدت.