تیوال | آقای سوبژه (محمد لهاک): درباره‌ی اصطلاح «خیر» و «شر» باید گفت که این دو، معنی
S3 : 21:23:17
درباره‌ی اصطلاح «خیر» و «شر» باید گفت که این دو، معنی مثبتی ندارند. زیرا شیئی واحد ممکن است در عین حال هم بد و هم خوب و هم نه بد و نه خوب باشد. مثلأ موسیقی برای مبتلایان به مالیخولیا خوب است و برای سوگواران و عزاداران بد است و برای مردگان نه خوب است و نه بد

باروخ اسپینوزا