تیوال | گروه همیاری درباره نمایش گربه‌ای در قصر ملکه: خرید بلیت این نمایش در ژانر کودک و نوجوان به کارگردانی
S3 : 21:24:42
خرید بلیت این نمایش در ژانر کودک و نوجوان به کارگردانی انوش معظمی و بازی اصغر رضایی، محمد مهدی قاهری، فرهاد مومنی، فریبا رسولی، بهروز صفرپور، رویا سلامت، آرزو کشاورز، پروانه بهرامی، سعید مجاهد پور، عاطفه ترابی، شیوا آریایی، متین ضرابی (روزهای جمعه ۲۷ تا سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه) با تخفیف روزهای نخست فعال شد.
آیدین زینال زاده این را خواند
بابازاده و آقای سوبژه (محمد لهاک) این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید