تیوال | گروه همیاری درباره فیلم‌تیاتر تک سلولی ها: خرید بلیت این فیلم تئاتر، به نویسندگی، کارگردانی جلال
S3 : 09:01:55
خرید بلیت این فیلم تئاتر، به نویسندگی، کارگردانی جلال تهرانی و با بازی وحید آقاپور، مجید آقاکریمی، آرش فلاحت پیشه، سید امیر کلوری، محمدصادق ملک، سید افشین هاشمی آغاز شد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید