تیوال | Mojtaba Mozafari درباره پرفورمنس وجود: وقتی یه توضیح کوچیک در مورد موضوع یا داستانش نیست،
S3 : 04:56:25
Mojtaba Mozafari
درباره پرفورمنس وجود i
وقتی یه توضیح کوچیک در مورد موضوع یا داستانش نیست، چرا باید همچی تأتری رو ببینم؟
زهره مقدم و آقای سوبژه (محمد لهاک) این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید