تیوال | فریده درباره نمایش هنر مردن: امشب یه کار متفاوت دیدم کاری که آدم رو مجذوب خودش میکنه.هم
S2 : 05:45:18
فریده
درباره نمایش هنر مردن i
امشب یه کار متفاوت دیدم کاری که آدم رو مجذوب خودش میکنه.هم بازیگرا و هم نور پردازی بسیار حرفه ای بود. درکل دیدن این تئاتر رو پیشنهاد میکنم.
خوشحالم که لذت بردید از اجرا، ممنونم
۵ روز پیش، پنجشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید