تیوال | سمانه سرحدی زاده درباره نمایش کمیته نان: برای لیلی عاج و نمایش های کارگری اش الان دیگر لیلی
S3 : 12:19:24
برای لیلی عاج و نمایش های کارگری اش
الان دیگر لیلی عاج برای خودش یک شناسنامه و اندیشه اثر مشخص دارد. روایت طبقه ی کارگر... و اما کمیته نان... کمیته نان بیشتر از آنکه در مورد کولبران باشد، در مورد دانشجوی سیاسی کردی است که در دانشگاه تهدید شده ( پروندهای بسیاری درمورد ستاره دار شدن دانشجویان کرد اپوزیسیون در دانشگاهها وجود دارد ) و حالا خانواده ی کارگرش باید او را به همراه کولبرها از مرز خارج کنند... کمیته نان تلاش می‏کند در جریان حق طلبی کارگرها این بار دانشجو ها را هم به ماجرا اضافه کند، اینکه نویسنده تا چه اندازه موفق بود، بستگی به شناخت و دقت مخاطب دارد، هرچند نوسینده مثل آثار پیشین خود، زبان گزنده و تند وتیزی دارد و در دیالوگ نویسی و شوخی نویسی موفق است و حتی داستان ملودارم خانوادگی را هم به خوبی روایت می‏کند، اما به نظر می رسد در نگاه اش به ... دیدن ادامه » مبارزات کارگری کمی عقب نشینی کرده و می خواهدحرفهای را بزند ولی از ترس اش آنها را قورت می‏دهد... در کل کمیته نان را باید دید، اول به دلیل بازی های درست و یک اندازه بازیگرانش و بعد به این دلیل که سیاسی ترین و تند وتیز ترین نمایش این شبهای تاتر تهران است که در لحظاتی با فرار از سانسور حرفش را می‏زند هرچند بعد با ترس پشت مناسبات خانوادگی شخصیتها پنهان می شود... کمیته نان را باید دید تا تاتر کارگری هم نفس بکشد... کمیته نان را باید دید چون جنس کاملا متفاوتی از نمایش اجتماعی را مطرح می کند و حال و هوای انتقادی متفاوتی دارد آن هم بدون شعار زدگی...
سمانه ی عزیز
سپاس از حضورتان
و ممنون از نوشته ی دقیق و درج نظرتون
۳۱ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید