تیوال | مجتبی سلیمان زاده درباره فیلم رضا: زنده، چشم نواز، اصیل... در زمانه ای زندگی می کنیم که
S2 : 07:11:20
زنده، چشم نواز، اصیل... در زمانه ای زندگی می کنیم که باید از دیدن یک فیلم خوب، شگفت زده شد.