کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | گروه نمایشی مارگاک درباره نمایش مارگاک: صحبت های آقای محمود رضا رحیمی مدرس، بازیگر و کارگردان تیاتر درباره نما
S3 : 05:45:21 | com/org
گروه نمایشی مارگاک
درباره نمایش مارگاک i
صحبت های آقای محمود رضا رحیمی مدرس، بازیگر و کارگردان تیاتر درباره نمایش مارگاک:
نمایش را دیدم، نمایشی که من سال 70 با عنوان طلبکارها با آن آشنا شدم. متن پیچیده، که خیلی بر نقش تضاد زن و مرد مسئله دارد. این متن آنقدر با الگوریتم های وجودی انسان در جاهایی همسانی دارد که می تواند برای بازیگران بعضا سخت و جان فرسا باشد. به خصوص بیرون آمدن از نقش ها که اتفاقا بازیگران هم خیلی خوب از عهده نقش ها برامده بودند.
اگر تماشاگران بیایند و کار را ببینند متوجه خواهند شد که همه اختلافات بشری از یک سری بازی های خیلی کوچک شروع شده که قابل کنترل هستند و به تدریج از دست انسان خارج می شود.
من تبریک می گم به این گروه و این کار جدی ای که دیدم و خوشحالم بعد از مدت ها به خاطر گرفتاری نتونستم تیاتر ببینم دوباره تیاتر دیدن را با این کار شروع کردم.
حمیدرضا مرادی و فرزاد جعفریان این را خواندند
سایه * این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید