تیوال | سیاوش درباره نمایش بیوه سیاه، بیوه سفید: اجرای قوی، نورپردازی عالی، موضوعی که بسیار خوب انتخاب
S3 : 19:08:35
اجرای قوی، نورپردازی عالی، موضوعی که بسیار خوب انتخاب شده با شرایط فعلی اجتماعی کشورهای جهان سوم که به نظر من بسیار گسترده تر از ایران و افعانستان به موضوع نمایش میتوان نگریست.... اجرای این نمایش را به همه دوستداران تئاتر توصیه میکنم و خسته نباشید میگم خدمت کلیه عوامل اجرا، بازیگر و کارگردان محترم.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید