تیوال | شکوه حدادی درباره مستند اسرار دریاچه: مستند اسرار دریاچه فوق العاده شگفت آور ، حیرت انگیز
S3 : 07:47:40
مستند اسرار دریاچه
فوق العاده شگفت آور ، حیرت انگیز و پر رمز و راز است .
و فیلمبرداری درخشانش مبهوت کننده
به به چقدر خوشحال کننده است که بعد از مدتها دوری معلم بزرگوارم از تیوال به پیشنهادشان یک فیلم تماشایی را ببینم.
ممنون از حضور پر مهرتان
۰۱ خرداد
دقیقن جناب غیوری ارجمند
بسیار لذتبخش و دیدنی
۰۱ خرداد
درخشش سینما در گروه هنر و تجربه در روزهای افول تیاتر
۰۲ خرداد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید