تیوال | آقای سوبژه (محمد لهاک) درباره نمایشنامه‌خوانی ترور: عمروبن بکر تمیمی: از زمانی که حکومت رو بدست گرفته
S3 : 21:53:09
آقای سوبژه (محمد لهاک)
درباره نمایشنامه‌خوانی ترور i
عمروبن بکر تمیمی:
از زمانی که حکومت رو بدست گرفته سرتا سر حجاز و شام و عراق شده عرصه جنگهای داخلی
برادر به برادر رحم نمیکنه
بُرَک بن عبدالله:
این وضع دیگه قابل تحمل نیست
عبدالرحمن ابن ملجم مرادی:
یعنی اگه کس دیگری بود اوضاع بهتر میشد
هرگز
بُرَک بن عبدالله:
تا وقتیکه یک نفر برای همه تصمیم بگیره اوضاع همینه
اسلام باید از حاکمیت یک خلیفه،فرمانروا ، قیم ، ولی ، طلبه ، حزب ، قبیله یا عشیره خارج بشه همین
عبدالرحمن بن ملجم مرادی:
خوب این یعنی چی
بُرَک بن عبدالله:
یعنی حکومت مختص خداست