کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | آقای سوبژه (محمد لهاک): « ای زاده ی دروغ و بالیده در ریا، به شمار بارهایی که به نامم سوگند خور
S3 : 16:47:52 | com/org
« ای زاده ی دروغ و بالیده در ریا، به شمار بارهایی که به نامم سوگند خوردی برای فَریفتن خویش و دیگری و من و خدا، به همان شماردانستم و به روی ات نیاوردم؛ شرمی از فردا کن که آینه روبه رویت گیرند. ذوالفقار این است، نه تیغ دو دم ! »
« شما با من چه‌ کردید؟ بزرگم کردید برای حذفم! به راستی که من انسان بودم پیش از آن‌که به آسمان برین برانیدم! چنین است که صحنه‌ها از ابن ملجم پر است و از علی خالی! شما دوستداران که با من چنین کنید، دشمنانم چه باید بکنند؟ »

سطوری از نمایشنامه "مجلس ضربت زدن"
بهرام بیضایی