تیوال | Negin Fooladi درباره نمایش شاپرک خانوم: یه لذت خوبش کنارِ بچه ها بودن و دیدنِ ذوق کردنشون بود
S3 : 00:19:44
Negin Fooladi
درباره نمایش شاپرک خانوم i
یه لذت خوبش کنارِ بچه ها بودن و دیدنِ ذوق کردنشون بود ، شبتاب باحال بود وارد شدنش خیلی خوب بود ، با بچه ها دست داد خواهرزاده ی من ذوق مرگ شد و من مسلمن کلی از ذوقش خوشحال شدم ، موسیقی یه جاهایی مخصوصن اون اول که شعر میخونن از صدای بازیگرا بلندتره ، سالن خیلی خوب بود ، حیف که کارها تو سالنِ فضای بازش اجرا نمیرن ، ساختمونش اصالت داره کلن ساختمون با آدم صحبت میکرد ، کاش رسیدگی کنن بهش ، خانوم متخصص امشب نبودن که خب غیرحرفه ایه که بعدش نمیگن آقا اینطوری شد که نبودن ، اون آقایی که هم نقش سوسک و هم نقش مگسو بازی کردن بانمک بودن ، در کل خوب بود ولی با روانم بازی نکرد