تیوال | وحید عمرانی: ای شیشۀ الکل آن دو چشم مستت سرو و سمن بلندبالا پستت از
S3 : 22:20:22
ای شیشۀ الکل آن دو چشم مستت
سرو و سمن بلندبالا پستت
از میکدۀ لبان خود جامی ده
آنگاه به دست انتظارم دستت
۲ نفر این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید