تیوال | parisanov21 درباره مستند اسرار دریاچه: یک مستند بینظیر و لایق جوایز بیشمار. اغراق نیست اگه
S3 : 10:42:48
parisanov21
درباره مستند اسرار دریاچه i
یک مستند بینظیر و لایق جوایز بیشمار. اغراق نیست اگه بگم در حین تماشا بی اختیار دهانم از این همه شکوه باز مونده بود. جذابیت های نفسگیر منطقه به خوبی در تصاویر نشان داده شده و خوشحالم که در آستانه سفر به این منطقه شانس دیدن این مستند رو پیدا کردم.