آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | رضا بولو درباره نمایش نفرین قحطی زده‌گان: ::::: معصومیت از دست رفته :::::
S3 : 14:05:26 | com/org


::::: معصومیت از دست رفته :::::

عمروآبادی‌جان تا داری خشاب کلت رو پر می‌کنی و تا من شیر حموم رو باز نکرده‌ام، اجازه می‌دی یه سوال کوچولو از بچه‌های گروه نفرین‌قحطی‌زدگان بپرسم؟ بدانم و بمیرم بهتره یا ندانم و بمیرم؟

آیا تخفیـ. . . . . .


ای به قربان تو رضای عزیز
حکایت ما حکایت این بخش شعر اخوان نیستاا!!!
- - - سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت
سرها در گریبان است
کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را- - -
حکایت ما شده این بخش شعر استاد که میگه
- - - نگه جز پیش پا را دید، نتواند
که ... دیدن ادامه ›› ره تاریک و لغزان است- - -
امیدوارم نشه که
- - - وگر دست محبت سوی کس یازی
به اکراه آورد دست از بغل بیرون
که سرما سخت سوزان است- - -


ارادتمند: میر سعید
۱۶ خرداد ۱۳۹۸
:)))))))

بالاخره گوگل کردم :)))) ببینم کلان چیه یا کیه؟ :))))
خدا استاد لشکری و استاد ناصری‌آزاد رو حفظ کنه...

رونق صحنه‌ای مسیحای جوانمرد... بوس منگوله‌دار نثارت.

ارادتمند شش دانگت.


۲۰ خرداد ۱۳۹۸
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید