تیوال | سید محمد حسین شرافت مولا: بسمه تعالی جمله کوتاه من : اوج ِ
S3 : 20:47:51

بسمه تعالیجمله کوتاه من :
اوج ِ نور کربلا , شب برداشتن ِ بیعت هاست


نویسنده ... دیدن ادامه » : سید محمد حسین شرافت مولابرای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید