تیوال | وحید عمرانی: من هزار بار در این جهان زیسته ام از آنجا که با هر
S3 : 06:47:21
من هزار بار
در این جهان زیسته ام
از آنجا که با هر بوسه ات مرده ام
و با بوسۀ دیگر
زندگی یافته ام
عشق تو آوردگاه مرگ و زندگیست
عشق تو شاهراهی است
که عدم را
به ابدیّتی جاوید
پیوند می زند.
۱ نفر این را امتیاز داده‌است
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید