تیوال | وحید عمرانی: چشمانت پیداست مانند دو ماه روشن از پشت شب فاصله نه
S3 : 20:11:54
چشمانت پیداست
مانند دو ماه روشن
از پشت شب فاصله
نه هیچ ابری
و نه غباری
نمی تواند بودنت را پنهان کند
چرا که آسمان این دل
خانۀ اول و آخر توست.
۲ نفر این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید