تیوال | وحید عمرانی: در این دنیا یک نفر هست که پیدا نمی شود یک نفر که
S3 : 21:47:19
در این دنیا یک نفر هست
که پیدا نمی شود
یک نفر که تا لحظۀ عزیمت
در انتظارش می سوزی
کسی که انگار
خودت هستی در قالبی دیگر
کسی که آنقدر نمی آید ...
تا می روی.
۲ نفر این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید