تیوال | ابوالقاسم کریمی(فرزندزمین): شعر مرگ خاموش/ابوالقاسم کریمی زمین , بی سایه
S3 : 21:48:57
شعر مرگ خاموش/ابوالقاسم کریمی
زمین , بی سایه و خاموش و تب دار

بشر در مَنجلاب ترس و کشتار

جُنون, پا در رکاب اسب کینه

می تازد, بر تن و روح ِ ستمکار... دیدن ادامه »

ابوالقاسم کریمی

چهارشنبه 15 - خرداد - 1398
۱ نفر این را امتیاز داده‌است
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید