تیوال | پریسا تبریزی درباره نمایش دقیقا ۹ سال و ۳ ماه و ۲۰ روز پیش کجا بودی؟: جناب هاشمی در ادامه راهتان در هنر تئاتر برایتان آرزوی
S3 : 04:51:59
جناب هاشمی در ادامه راهتان در هنر تئاتر برایتان آرزوی موفقیت دارم، بسیار نمایشتان به دلمان نشست، متن ، بازی و طراحی...همه چی در خور یک مونولوگ جذاب و پر مفهوم بود.
حمیدرضا مرادی، سپیده، Ahmad Alishah و ندا این را خواندند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید