تیوال | m.kh درباره کنسرت شهر خاموش کیهان کلهر: دوستان من بلیط 25 خرداد دارم 4 تا بالکن سوم اگه کسی
S2 : 22:48:14
دوستان من بلیط 25 خرداد دارم 4 تا بالکن سوم اگه کسی مایل بود با 28 خرداد عوض میکنم حداقل 2تاشو
تلگرام پیام بدید
@Tanatoos88
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید