تیوال | وحید عمرانی: به تو اطمینان می دهم هیچ گاه لازم نیست سیگاری برایم
S3 : 20:30:53
به تو اطمینان می دهم
هیچ گاه لازم نیست
سیگاری برایم روشن کنی
و بر لبانم بگذاری
همان دو زغال سرخ کوچک
که لبان توست
کافی هستند
تا این انبار باروت
این دل تبدار را
به آسمان بفرستند.
کاوه علیزاده، آرزو نوری و mazdak این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید