تیوال | گروه همیاری درباره نمایش نفرین قحطی زده‌گان: خرید بلیت سانس‌های تازه این نمایش به کارگردانی اشکان
S3 : 05:34:52
خرید بلیت سانس‌های تازه این نمایش به کارگردانی اشکان خطیبی و بازی آناهیتا درگاهی، میر‌سعید مولویان، هامون سیدی، نورا پیدایش فرد، امیر پاکدل، بهتاش ساکنین و مسعود رمضانی (روزهای یکشنبه ۲ تا سه‌شنبه ۴ تیرماه) با تخفیف امروز ساعت ۱۲ آغاز خواهد شد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید