تیوال | وحید عمرانی: حتی به تو که می رسم باز دلتنگم آغوشت؛ قصریست پر
S3 : 20:30:50

حتی به تو که می رسم
باز دلتنگم
آغوشت؛
قصریست پر رمز و راز
با هزار در
که هنوز بسیاری را
به رویم نگشوده ای.
کاوه علیزاده، آرزو نوری، mazdak و محیا راضی این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید