تیوال | محمد مجللی درباره فیلم شبی که ماه کامل شد: به به چقدر تکان دهنده و خوب بود تاثیر یه ایدئولوژی
S3 : 16:28:55
به به
چقدر تکان دهنده و خوب بود
تاثیر یه ایدئولوژی مرگ پرست اینجاست که مثل چرک های یه زخم قدیمی میاد بیرون و خودش رو نشون میده
فیلم خوبی بود
باری ها درخشان بود
و ای وای
وای از مردمی که سیاه پوش شدن از شر بلای افراط
افراطی که خانمان سوز شد
بلای جان شد
و چه قربانی های کوچک و بزرگی که در این راه از دست رفت، میرود و همچنان خواهد رفت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید