تیوال | فرینوش ترابى نژاد درباره نمایش دقیقا ۹ سال و ۳ ماه و ۲۰ روز پیش کجا بودی؟: واقعا مونولوگ قوى و خیره کننده اى بود. کم پیش میاد
S3 : 05:44:11
واقعا مونولوگ قوى و خیره کننده اى بود. کم پیش میاد که یک نمایش سولى اینقدر ادم رو ببا خودش همراه کنه . مشخصه که روى متن نمایش بسیار زیاد کار شده و عالى بود. همراه و درگیر کردن ذهن مخاطب جنبه ى بسیار مهمى بود . بازى آقاى هاشمى هم واقعا بدون نقص بود. پیشنهاد میکنم این نمایش رو از دست ندید .