تیوال | گروه همیاری درباره نمایش پروانه الجزایری: به آگاهی می‌رسد اجرای سانس‌های تازه این نمایش به کارگردانی
S3 : 03:38:18
به آگاهی می‌رسد اجرای سانس‌های تازه این نمایش به کارگردانی سعید حسنلو و بازی امیراحمد قزوینی، گلنوش قهرمانی، مهسا ایرجپور، محمد علیمحمدی، فرانک کلانتر، افشین زمانی، مجتبی پیرزاده، در ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه بوده و همینک خرید بلیت روزهای چهارشنبه ۲۲ تا جمعه ۲۴ خردادماه در تیوال فعال شد.
گلبرگ کامروز(گافکا) این را دوست دارد
اجراى این نمایش تمدید شده؟
۲۲ خرداد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید