تیوال | گروه همیاری درباره نمایش پروانه الجزایری: به آگاهی می‌رسد اجرای سانس‌های تازه این نمایش به کارگردانی
S2 : 15:22:53
به آگاهی می‌رسد اجرای سانس‌های تازه این نمایش به کارگردانی سعید حسنلو و بازی امیراحمد قزوینی، گلنوش قهرمانی، مهسا ایرجپور، محمد علیمحمدی، فرانک کلانتر، افشین زمانی، مجتبی پیرزاده، در ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه بوده و همینک خرید بلیت روزهای چهارشنبه ۲۲ تا جمعه ۲۴ خردادماه در تیوال فعال شد.
گلبرگ کامروز(گافکا) این را دوست دارد
اجراى این نمایش تمدید شده؟
۵ روز پیش، چهارشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید