تیوال | گروه همیاری درباره نمایش مختلف الاضلاع: خرید بلیت سانس‌های تازه این نمایش به کارگردانی نادر
S3 : 04:30:11
خرید بلیت سانس‌های تازه این نمایش به کارگردانی نادر فلاح و بازی میترا حجار و نادر فلاح (از پنجشنبه ۲۳ تا دوشنبه ۲۷ خرداد) امروز دوشنبه ساعت ۱۲ آغاز خواهد شد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید