تیوال | پارسا یزدی درباره سریال چرنوبیل: در هنگام ثبت قیمت بلیط، اشتباهی رخ نداده؟ سی و پنج
S3 : 20:11:07
پارسا یزدی
درباره سریال چرنوبیل i
در هنگام ثبت قیمت بلیط، اشتباهی رخ نداده؟ سی و پنج هزار تومان زیاد نیست؛ برای یک فیلم دانلودی که از کیفیت آن چندان مطمئن نمی‌توان بود و برای نمایش فیلم در سالنی که به فرموده خود سالن "یک پاتق" بوده و سینما نیست و بنابراین با سالنی استاندارد مواجه نیستیم و طبیعتا خدمات یک سینما را نخواهیم داشت و طبعا قصد بخش فروش سالن از آن توضیحات مفصل، پایین آوردن سطح انتظار مخاطب است، قبل از هر گونه خرید و مراجعه حضوری؟
جالبه بتونی "بدون اجازه" فیلم مردم رو پخش کنی و پول بگیری!! :)
۲۷ خرداد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید