تیوال | وحید عمرانی: از من فرار نکن! با من فرار کن! به آنجا که پرچین ها
S3 : 20:36:42
از من فرار نکن!
با من فرار کن!
به آنجا که پرچین ها کوتاه است
و چشمه ها زلال
به جایی که بزرگ ترین تشویش
سرد شدن یک فنجان چای است
در ایوان خانه ای گِلی
با عطر خاک باران خورده.
۲ نفر این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید