تیوال | گروه همیاری درباره نمایش کلنگی، قابل سکونت: خرید بلیت این نمایش، به نویسندگی سیدسامان غیاثی، کارگردانی
S3 : 03:34:49
خرید بلیت این نمایش، به نویسندگی سیدسامان غیاثی، کارگردانی سمن قناد و با بازی علی اقبالی، مریم نقیبی، هیراد محمدی، محمد نوحیان، سالار بابابیگلو و ... با تخفیف روزهای نخست، فردا (چهارشنبه) ساعت ۱۲ آغاز خواهد شد.
نیلوفر جاویدی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید