تیوال | گروه همیاری درباره نمایش پدر I مادر: خرید بلیت این نمایش به کارگردانی رضا احمدی و بازی مسعود
S3 : 15:09:02
خرید بلیت این نمایش به کارگردانی رضا احمدی و بازی مسعود کرامتی، مهدی پاکدل، نسرین نصرتی، آرش تبریزی، سارا امیدوار، ندا اسدی (روزهای چهارشنبه ۲۹ خرداد تا شنبه ۱ تیرماه) با تخفیف روزهای نخست همینک آغاز خواهد شد.
اجرای این نمایش به صورت دو سانس مجزا برای نمایش "پدر" و "مادر" خواهد بود.
شبنم یگانه این را خواند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید