کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | آقای سوبژه (محمد لهاک) درباره نمایش ماجرای عجیب سگی در شب: کریستین بهشت کجای جهان ماست کشیش با درایت نگاهی عاقل اندر سفیه میکند
S3 : 15:47:36 | com/org
کریستین
بهشت کجای جهان ماست
کشیش با درایت نگاهی عاقل اندر سفیه میکند و میگوید
تو جهان ما نیست شاید در مجموع جای دیگری باشه
کریستین
پدر روحانی بیرون از جهان ما هیچی نیست
یعنی کلا هیچ جای دیگری وجود نداره
مگر اینکه از سیاه چاله عبور کنید و اونجا باشه
تازه هیچ موقع نمیتونی بفهمی که اونطرف سیاه چاله چی وجود داره بخاطر همینه که بهش میگن سینگولاریتی ما با ... دیدن ادامه ›› استفاده از امواج الکترومغناطیسی میتونیم از جاهای خیلی دور اطلاعات بدست بیاریم ، اما جاذبه اون سیاه چاله آنقدر زیاده که امواج الکترومغناطیسی مثلِ نور هم نمیتونندازش عبور کنن و اگر بهشت اونطرف سیاه چاله باشه پس مرده ها رو باید با موشک به اونجا پرتاب بشن ، که نمی شن
و مردم همشون اینرو نمیدونن
کشیش که مغموم شده اندکی فکر میکند و میگوید
کریستین عزیزم من وقتی بهت میگم که بهشت خارج از جهان ماست این یک جور اصطلاحِ شاید معنی اش اینه که اونا پیش خدا ن
کریستین
خدا کجاست؟!
کشیش از کوره در می‌رود و با خشم میگوید
کریستین عزیزم ما باید در مورد این موضوع یک روز دیگه صحبت کنیم که من وقت بیشتری برای تو داشته باشم
پس فعلا فرزندم