تیوال | رضا چابکرو درباره نمایش دقیقا ۹ سال و ۳ ماه و ۲۰ روز پیش کجا بودی؟: به توصیه دوستم کاوه سجادی حسینی برای دیدن نمایش رفتم انتظارم
S2 : 03:10:50
به توصیه دوستم کاوه سجادی حسینی برای دیدن نمایش رفتم
انتظارم محدود و هدفم حمایت از یک کار دانشجویی بود
اما...
فرشاد هاشمی عزیز با هنرمندی تمام تمام پیش زمینه های ذهنی رو به هم ریخت
واقعا خوشحالم از اینکه از محل کارم زودتر بیرون آمدم و این نمایش رو دیدم
اجرای خیره کننده، موضوعی بسیار جذاب و پرداختی فوق العاده

کارکرد صندلی که طراحی هوشندانه ای هم داشت عالی بود

توصیه می کنم حتما کار رو ببینید