تیوال | گروه همیاری درباره نمایش آبی مایل به صورتی: خرید بلیت روزهای تازه این نمایش به کارگردانی ساناز
S3 : 23:33:23
خرید بلیت روزهای تازه این نمایش به کارگردانی ساناز بیان و بازی بهنام شرفی، محمد هادی عطایی، عاطفه رضوی و...(روزهای یکشنبه ۲۶ تا سه‌شنبه ۲۸ خردادماه) امروز چهارشنبه ساعت ۱۴ آغاز خواهد شد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید