تیوال | محمد رفیعی (یه تئاتری) درباره نمایش سیزیف: دوستانی که این نمایش رو در تئاتر مستقل دیدن راس ساعت
S2 : 06:25:08
دوستانی که این نمایش رو در تئاتر مستقل دیدن راس ساعت شروع میشه؟ تاخیر نداره؟
ده دقیقه زودتر ورود دادن و راس ساعت اجرا شروع شد. البته من شب اول اجرا رو دیدم. نمیدونم هرشب همین بوده یا نه
۲۲ خرداد
شب سوم با یک ربع تاخیر بود
۲۲ خرداد
مریم، سحر و زهره خانم عزیز بسیار ممنونم از پاسختون. توکل به خدا بلیط یکشنبه رو گرفتم انشالله که تاخیر نداشته باشه تا به نمایش بعدی هم برسیم.
۲۲ خرداد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید