تیوال | محمد رفیعی (یه تئاتری) درباره نمایش سیزیف: دوستانی که این نمایش رو در تئاتر مستقل دیدن راس ساعت
S2 : 07:59:34
دوستانی که این نمایش رو در تئاتر مستقل دیدن راس ساعت شروع میشه؟ تاخیر نداره؟
ده دقیقه زودتر ورود دادن و راس ساعت اجرا شروع شد. البته من شب اول اجرا رو دیدم. نمیدونم هرشب همین بوده یا نه
۴ روز پیش، چهارشنبه
شب سوم با یک ربع تاخیر بود
۴ روز پیش، چهارشنبه
مریم، سحر و زهره خانم عزیز بسیار ممنونم از پاسختون. توکل به خدا بلیط یکشنبه رو گرفتم انشالله که تاخیر نداشته باشه تا به نمایش بعدی هم برسیم.
۴ روز پیش، چهارشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید