تیوال | گروه همیاری درباره نمایشنامه‌خوانی فریبندگی اپیزود خرافات: خرید بلیت این نمایش‌نامه خوانی به کارگردانی مجتبی رفیعی
S2 : 16:03:46
خرید بلیت این نمایش‌نامه خوانی به کارگردانی مجتبی رفیعی و خوانش شقایق دلشاد، سیاوش رشوند، فرنازحقی، فریباحقی، پریامیرمشهوری، سمااکبری فاخر، امیرارسلان مویدی، حامدعباس پور، هستی کنعانی با تخفیف دانشجویی همینک آغاز شد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید