تیوال | ستاره دهقانی درباره نمایش آبی مایل به صورتی: چی شد؟؟؟؟؟؟:/ مگه تا ۱۶ تیر نبود ؟! چرا شد ۳۱ خرداد
S3 : 09:25:37
چی شد؟؟؟؟؟؟:/
مگه تا ۱۶ تیر نبود ؟!
چرا شد ۳۱ خرداد ؟!
تو رو خدا نکنید این کارو با ما:((
خیلی بده این موضوع از ۱۶ تیر یه دفعه شد ۳۱ خرداد ، امیدوارم تجدید نظر کنن
۲۲ خرداد
سعی میکنیم‌ این اتفاق بیوفته امیدوارم که تمدید بشیم
۲۳ خرداد
خیلی لطف میکنید:)
موفق باشید:)))))
۲۳ خرداد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید