تیوال | گروه همیاری درباره نمایش سیزیف: به آگاهی می‌رسد خرید بلیت سانس‌های تازه این نمایش (روزهای
S3 : 19:03:45
به آگاهی می‌رسد خرید بلیت سانس‌های تازه این نمایش (روزهای چهارشنبه ۲۹ تا جمعه ۳۱ خردادماه) فردا پنجشنبه‌ نبوده و زمان فعال شدن بلیت فروشی به زودی اعلام خواهد شد.
برا شنبه سانس ویژه نمی ذارید همیاری جان؟
۲۲ خرداد
کاش این تغییر هم مثل خبر اصلی اس ام اس می‌شد
۲۳ خرداد
خرید بلیت سانس‌های تازه این نمایش به کارگردانی محمد برهمنی و بازی مهدخت مولائی، اسماعیل گرجی (روزهای چهارشنبه ۲۹ تا جمعه ۳۱ خردادماه) امروز شنبه ساعت ۱۲ آغاز خواهد شد.
۲۵ خرداد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید