تیوال | آقای سوبژه (محمد لهاک): کودکان را دوست بدارید کودکان کار را بیشتر، چرا که
S3 : 20:09:58
کودکان را دوست بدارید
کودکان کار را بیشتر،
چرا که از آنها
کودکیشان را دزدیده‌اند..!

امروز روز جهانی مبارزه با کار کودکان هست
روز جهانی مبارزه با کار کودکان روزی است که برای افزایش آگاهی و فعالیت در زمینهٔ جلوگیری کار کودکان از سوی سازمان بین‌المللی کار پیشنهاد شده‌است. این پیشنهاد نخستین بار در سال ۲۰۰۲ و پس از تصویب کنوانسیون حداقل سن کار (۱۹۷۳)و کنوانسیون بدترین شکل‌های کار کودکان صورت گرفت.

کار کودک بازی و آموزش است
در جامعه امروزی،شاخه کودکان کار اینترنتی هم اضافه شده که نتیجه خانواده های مصرف گرا هستند.
۲۲ خرداد
هیچ چیزی تاسف بار تر از این نمی تونه باشه که هیچی دقیقا سرجایی که باید نباشه!این که کودکان به کار اجباری واداشته بشن معنایی جز ظلم نداره.اینکه هم مجبور به کار بیش از توانشون بشن و هم امکان تحصیل و کودکی کردن نداشته باشن وحشتناک تر از چیزی هست که فکر کنیم.اینکه ... دیدن ادامه » نتونیم بهشون کمک کنیم از ترس یه عده ای که به ستم ازشون کار بی مزد می کشن،وحشتناک تر از مورد قبلیه.باید واقعا فکر چاره ای اساسی بود!
۲۳ خرداد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید